ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่นครั้งที่ 4 " หมอชวนวิ่งเลียบโขง ต้านอัมพาต " ลงทะเบียน